NetCredit.ge mikro-kredīti

Mobilā aplikācija mikrokredītu zīmolam Netcredit.ge Gruzijā dod iespēju nosūtīt kredītpieteikumu, izvērtēt kredītiespējas un sekot līdzī atmaksas grafikam, kā arī saziņas iespējas ar kredīta iesniedzēju. Aplikācija ietver arī iespēju publicēt īpašos piedāvājumus un statistikas analīzes rīkus aplikācijas un kampaņu efektivitātes analizēšanai.

 

APLIKĀCIJAS IZSTRĀDES PROCESS

Projekta ietvaros nodrošinājām pilnu izstrādes pakalpojumu ciklu - aplikācijas specifikācijas sagatavošanu, vizuālā dizaina izstrādi, iOS un Android aplikāciju programmēšanu un testēšanu, sasaisti ar satura vadības sistēmas, publicēšanu iTunes un Google Play portālos un mobilo aplikāciju uzturēšanu pēc publicēšanas.

Uzzini vairāk par mobilo aplikāciju izstrādes pakalpojumiem

citi mūsu projekti