M-SAVE apsaimniekošanas pakalpojumu aplikācija

M-SAVE ir risinājums apsaimniekošanas uzņēmumiem, kas specializējas lielu objektu apsaimniekošanā - risinājumu veido web sistēma, kas ietver pilnu informāciju par klientiem, veicamajiem uzdevumiem, apsekošanas protokolus un citas funkcijas, un ar sistēmu saistītas iOS un Android mobilās aplikācijas.

Aplikāciju galvenais mērķis ir nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu starp visām pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām pusēm un darbnieku darba laika uzskaiti. Aplikācijai ir vairāki lietotāju tipi ar atšķirīgā piekļuves tiesībām:

  • Apsaimniekošanas projektu vadītāji - var veidot un pieņemt darba uzdevumus, apstiprināt izpildi, veikt elektroenerģijas rādījumu nodošanu, saņemt paziņojumu par darba uzdevumu statusa izmaiņām un citas iespējas
  • Darbu izpildē iesaistītie tehniskie darbinieki - saņem paziņojumu par darba uzdevumiem, reģistrē uzdevumu izpildi un pavadīto laiku
  • Klienti - var veidot jaunus darba uzdevumus un sekot uzdevumu izpildei

 

APLIKĀCIJAS IZSTRĀDES PROCESS

Projekta ietvaros nodrošinājām webservisu dokumentācijas izstrādi un apakšuzņēmēju darba organizēšanu pie sistēmas izstrādes, vizuālā dizaina izstrādi, iOS un Android aplikāciju programmēšanu un testēšanu, publicēšanu iTunes un Google Play portālos un mobilo aplikāciju uzturēšanu pēc publicēšanas.

Uzzini vairāk par mobilo aplikāciju izstrādes pakalpojumiem

citi mūsu projekti