Darba laika uzskaites un apgaitas kontroles sistēma

Biznesa procesa automatizācijas projekta ietvaros izstrādājām izstrādājām darbinieku darba laika uzskaites un apgaitas sistēma kontroles risinājumu, kas apgaitas procesa protokolēšanu automatizē un padara caurspīdīgāku. Līdzšinējā ikdienas praksē darbinieki darbu izpildi fiksēja papīra veidlapās, kas izvietotas kontrolpunktos, kas dod iespēju falsificēt datus un apgrūtina darbu izpildes uzraudzību, bet pēc risinājuma ieviešanas process ir pilnībā automatizēts un atvieglo arī darbiniku ikdienu, jo protokolēšana tiek veikta automātiski. 

Risinājums radīts liela skaita apsardzes un uzkopšanas darbinieku uzraudzības vajadzībām, bet ir pielāgojams arī cita tipa dienestiem un nozarēm. 

 

TEHNOLOĢIJA - iBEACONS

Tehnoloģiskais risinājums balstīts uz iBeacon raidītajiem, kas izvietoti darbinieku apgaitas maršruta svarīgajos punktos, un Android aplikāciju, kas automātiski reģistrē darbinieka ierašanos kontrolpunkta darbības diapazonā - apmeklējuma dati ar aplikācijas starpniecību tiek automātiski nosūtīti atskaišu sistēmai. iBeacons tehnoloģija īpaši piemērota iekštelpām un īsiem maršrutiem, kurus ir grūtāk izmērīt GPS vai citiem līdzīgiem sensoriem, tāpat būtiska iBeacons raidītāju priekšrocība ir zemās ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas - raidītāji ir pielīmējami pie jebkuras virsmas un darbojas ar bateriju palīdzību (vienas baterijas cikls: 18 - 36 mēneši).

ATSKAIŠU SISTĒMA

Atskaišu sistēma nodrošina plašas funkcijas:

 • Darbinieku profilu izveidi un pārvaldību
 • Kontrolpunktu un maršrutu pārvaldību un monitoringu
 • Kontrolpunktu apmeklējuma atskaites tiešsaistē un ģenerēšanu XLS vai PDF
 • Darba laika (nostrādāto stundu) atskaites tiešsaistē un ģenerēšanu XLS vai PDF
 • Problēmpieteikumu izpētes funkcionalitāti
 • Atskaišu sistēmas lietotāju un piekļuves tiesību pārvaldību ar iespējām veidot dažāda tipa lietotājus
 • u.c.

KLIENTA IEGUVUMI

 • nostrādāto stundu un darba laika reģistrēšana elektroniski
 • apgaitas maršruta elektroniska izsekošana
 • iespēja identificēt problēmas kontrolpunktos
 • iespēja salīdzināt plānoto darba apjomu ar reāli nostrādāto laiku
 • nepārtraukta aktuālās informācijas pieejamība sistēmā
 • papīra atskaites tiek aizstātas ar elektroniskām atskaitēm
 • daudzpusīgas atskaites, datu šķirošanu un analīzes iespējas

APLIKĀCIJAS IZSTRĀDES PROCESS

Projekta ietvaros nodrošinājām pilnu izstrādes ciklu:

 • Aplikācijas specifikācijas sagatavošanu
 • Vizuālā dizaina izstrādi
 • Android aplikāciju programmēšanu
 • Atskaišu sistēmas un webservisu izstrādi
 • Risinājuma testēšanu (t.sk. testēšanas dokumentācijas izstrādi)
 • iBeacon raidītāju iegādi, konfigurēšanu un uzstādīšanu
 • Darbinieku un menedžementa apmācības
 • Risinājuma uzturēšanu pēc projekta publicēšanas
   

Uzzini vairāk par mobilo aplikāciju izstrādes pakalpojumiem

citi mūsu projekti