Mapeirons - ceļvedis civēkiem ar invaliditāti

Aplikācijas mērķis ir sniegt cilvēkiem precīzu un pārbaudītu informāciju par pieejamām vietām cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī vecākiem ar maziem bērniem - aplikācijā apkopoti cilvēkiem ar invaliditāti un jaunajiem vecākiem pieejami objekti, kas grupēti 10 dažādās kategorijās. Visu pievienoto objektu vides pieejamība ir pārbaudīta dabā, taču tā varētu būt mainījusies, ja veikti kādi remontdarbi. Datu bāze tiek nepārtraukti papildināta, apzinot dažādus vides objektus visā Latvijā. Uzzini vairāk par projektu www.mapeirons.lv

Aplikāciju MAPEIRONS izstrādājusi Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” sadarbībā ar Biedrību “Babyroom”.


APLIKĀCIJAS IZSTRĀDES PROCESS

Projekta ietvaros veicām aplikācijas specifikācijas sagatavošanu, vizuālā dizaina izstrādi, iOS un Android aplikāciju programmēšanu un testēšanu, integrēšanu ar klienta satura vadības sistēmas, publicēšanu iTunes un Google Play portālos un mobilo aplikāciju uzturēšanu pēc publicēšanas.

Uzzini vairāk par mobilo aplikāciju izstrādes pakalpojumiem

citi mūsu projekti